Vilka är egentligen Sveriges viktigaste telefonnummer? Har du koll?

VMA

 


 

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

VMA, eller Hesa Fredrik som den kallas i Stockholm, är ett Viktigt meddelande till allmänheten. Meddelandet används till exempel vid allvarliga olyckor, gasutsläpp, stora bränder eller militära attacker på Sverige - även kallat Flyglarm.

VMA kan kommuniceras på olika sätt. Antingen genom utplacerade tutor som tutar väldiga larmtoner över städerna. Om VMA ljuder så gäller följande: 7 sekunder signal - 14 sekunder tystnad. Repeteras i 2 minuter (VMA!). 

När du har hört detta VMA så skall du; 

 

  • Gå inomhus
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på Sveriges Radio (T.ex P4).
  • Se även SVT Text TV sid: 100 och sid 599.För mer information om pågående VMA - ring 113 13.

 

 


Det finns omkring 4500 st signalhorn i Sverige som kan sända ut VMA. I princip så skall alla samhällen med fler än 1000 st invånare kunna höra meddelandet via signalhornen.


VMA kan även skickas ut via andra kanaler än signalhorn. Sedan 1 juli 2017 så kan

VMA skickas ut till mobiltelefoner via SMS. Dessa kan även begränsas till vissa mobiltelefoner inom ett visst område.


Bor man i närheten av ett kärnkraftverk, i en såkallat beredskapszon, så är alla hushåll tilldelade radioapparater med RDS-system som per automatik kan sända ut VMA.


VMA-test:

Den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december så sker ett VMA-test med signalhorn. Dessa långa signaler är alltså bara ett test. 

Signalen som testas är faran över-signalen.


Faran över-signal:

När VMA skall meddela att faran är över så signaleras det med hornen en 30-40 s lång signal.


Flyglarm:

Flyglarm lyder: Korta signaler i 1 minut. 

Betyder: Varning för anfall med flyg eller annat vapen. 

Bege dig till skyddsrum eller annan skyddad plats. Tag med mat och radio.


Beredskapslarm:

Beredskapslarm lyder: 30 sekunder signal - 15 sekunder tystnad. Repeteras i 5 minuter. 

Betyder: Fara för krig. 

Bege dig till skyddsrum eller annan skyddad plats. Tag med mat och radio. Du som är krigsplacerad skall snabbt bege dig till den plats som står på krigsplaceringsordern.


Vid pågående VMA så skall informationssökning icke ske via 112 !