Vilka är egentligen Sveriges viktigaste telefonnummer? Har du koll?

VIKTIGA LÄNKAR

 


 

Viktiga länkar

Här samlar vi länkar till några av Sveriges viktigaste, och mest värdefulla, webbplatser. Kontakta oss om ni vill tipsa om ytterligare länkar.


SOS-Alarm

SOS-alarm har en webbplats som är väldigt informationsrik. Besök den gärna. 

https://www.sosalarm.se/ 


Krisinformation.se

På Krisinformation.se så samlas aktuell information om eventuella händelser. Mycket innehållsrik. 

https://www.krisinformation.se/ 


Polisen.se

På Polisen.se så finner ni mycket information och adresser. Här finner ni även information om hur man anmäler ett brott eller ansöker om pass. 

https://polisen.se/ 


MSB.se

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är en statlig myndighet som hanterar stora olyckor, katastrofer och kriser. Här kan du också hitta närmaste skyddsrum via karta. 

https://www.msb.se/ 


SÄPO

Säpo, eller Säkerhetspolisen, har en bra webbplats med svar på många frågor. 

http://www.sakerhetspolisen.se/