Värsta sjukdomarna !

Skriv ut
Träffar: 4043
 


 

Mänskligheten har alltid kämpat mot olika virus och bakterier som har varit orsaken till några av de största och värsta sjukdomsutbrotten med tiden. Vissa sjukdomar har utrotats, andra kämpar vi fortfarande mot medan vi fruktar och försöker förbereda oss för nya och muterade sjukdomar. De värsta sjukdomar jag har hittat på nätet finns att läsa om längre ner !

1. Smittkoppor: Förintade nästan ett folkslag. Antal avlidna: 300–500 miljoner människor Man anser att läkarna utförde en ofantlig bedrift som utrotade smittkoppor från vårat jordklot, faktiskt en av 1900-talets största medicinska bedrifter. Dödssiffran kan räknas i miljoner, och härjade minst 500 på alla kontinenter. Viruset ger utvändigt, vätskande blåsor när det angriper inre organ som exempelvis lever, njurar och urinblåsa. man antar att i Europa avled det ca 400 000 människor om året av detta viruset och i Sydamerika försvann nästan en hel folkgrupp på grund av detta elaka virus. 35 % av de olycksdrabbade gick en tidig död till mötes och om man överlevde kunde man räkna med ett liv i blindhet.


2. Digerdöden: En tredjedel av Europas befolkning strök med -  Antal döda: 200 miljoner. Kraftiga inre blödningar, bölder stora som persikor plus att man fick kallbrand. Innan antibiotika uppfanns drabbade pesten med våldsam och dödlig kraft och utrotade från 1300-talet fram till 700-talet stora delarav Europas befolkning i flera omgångar.

3. Spanska sjukan: Immunförsvaret löpte amok ! Mellan (1918-1920) Drabbade omkring 500 miljoner människor runt om i världen. Den var en alvarlig, global, influensaliknande pandemi. Olika siffror anges om hur många som dog - men en vanligt angiven siffra är drygt 20 miljoner människor. Sjukdomen orsakades av ett influensavirus av typ A som överfördes genom direktkontakt eller genom luften vid hostning. 1917 hade sjukdomen spridits till USA. Amerikanska soldater tog sedan med sig sjukan till Europa under första världskriget.

4. Malaria: Myggor smittar miljoner människor varje år. Malaria sprids via myggor som för över parasiter till människan när de sticker. Malaria finns i många länder i Afrika, Sydamerika och Asien, och risken att bli smittad är störst i Afrika. Sjukdomen är allvarlig och kan bli livshotande. När sjukdomen bryter ut kommer symtomen snabbt. Det tar vanligtvis mellan en till fyra veckor från att du har smittats tills du blir sjuk. Men det kan också dröja månader, upp till flera år, innan du blir sjuk i malaria. Det beror på att vissa parasiter från myggan kan gömma sig i levern under kortare eller längre tid utan att ge symtom innan de infekterar blodet.
5. Tuberkulos: Uråldrig lungsjukdom. ...
6. Tyfus: Löss bär på dödlig sjukdom. ...
7. HIV: Immunförsvarets värsta fiende.