Vilka är egentligen Sveriges viktigaste telefonnummer? Har du koll?

Vad är yrsel ?

 


 

Brukar du känna dig yr ? Vad är yrsel och när behöver man söka vård ? Yrsel kan ha många orsaker, varav flera är godartade och ofarliga, medan andra kan vara potentiellt livshotande. En vanlig orsak till yrsel är att balansorganet i innerörat inte fungerar som det ska. Yrsel går oftast över snabbt och är ofarligt även om det är obehagligt medan det pågår. Åldersbetingad yrsel - Det är ganska vanligt att kroppens balanssystem när man uppnår en högre ålder. En del yrsel kan minskas med rätt sorts träning. Det kan handla om att stärka musklerna, motionera regelbundet eller be en fysioterapeut göra ett personligt program som kan förbättra proprioceptionen, alltså muskel- och ledsinnet. Det är också viktigt att se till att man dricker tillräckligt. 

När ska jag söka vård ?

Kontakta en vårdcentral om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du har ihållande yrsel.
 • Du har yrsel som påverkar din vardag
 • Du har yrsel sedan tidigare men den har ändrat karaktär.
 • Du har yrsel och din hörsel är påverkad.

Kontakta din vårdcentral eller en mottagning som har jour så fort det är möjligt om känner yrsel av följande slag:

 • Du har slagit i huvudet.
 • Du är stel i nacken.
 • Feberkänning, samtidigt öronvärk eller huvudvärk.
 • Du har svårt att ta hand om dig själv och riskerar att ramla och skada dig.
 • Du kräks och mår illa.
 • Sök vård på en akutmottagning om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen.

Om det är riktigt bråttom !
Ring genast 112 om du eller någon i din närhet har yrsel och samtidigt något eller några av följande symtom:

 • Du har svimmat och har varit avsvimmad i längre än en minut.
 • Du har annorlunda hjärtrytm.
 • Du har ont i bröstet.
 • Du har svårt för att prata, förlamning i ena sidan av kroppen eller ansiktet, förminskad känsel.
 • Du har väldigt svårt för att andas.

Här kan du läsa mera om yrsel: 

1177 Vårdguiden - Läsa om yrsel