Vilka är egentligen Sveriges viktigaste telefonnummer? Har du koll?

Misstänkt hjärtinfarkt - Ring 112

 


 

 

Det absolut första du bör tänka på om du tror att någon har fått hjärtstillestånd är att så fort som möjligt larma 112. 

Sedan kan du påbörja hjärt-lungräddning. Bröstkorgen ska tryckas ner ungefär fem centimeter i en takt av 100 kompressioner, det är samma som nedtryckningar, per minut. Efter 30 kompressioner kan du ge två inblåsningar genom personens mun. Efter det, ytterligare 30 kompressioner, två inblåsningar och så håller du på, finns någon i närheten kan du föreslå att byta plats med personen ifråga, för denna övning är synnerligen ansträngande. Om andningsbiten känns obehaglig – fokusera på kompressionerna.

Varje år hamnar ungefär 90 000 personer på hjärtintensivavdelning på våra olika sjukhus i Sverige för symtom för kranskärlssjukdom. Därav har en tredjedel fått en hjärtinfarkt och en tredjedel har fått instabila kranskärlssjukdomar. Kvinnor och män drabbas i princip lika ofta, men det finns ändå en liten skillnad och det är att män får det ca 10 år tidigare under sin livstid. Hjärtinfarkt är en mycket vanlig orsak att människor avlider och svarar för ungefär 30 % av alla dödsfall.