Vilka är egentligen Sveriges viktigaste telefonnummer? Har du koll?

Onödiga Ambulanstransporter

 


 

Onödiga utryckningar är ett stort problem för ambulansen.

Tveksamma ambulanstransporter har ökat kraftigt de senaste åren. Istället för att ringa SOS och kräva ambulans vid mindre skador borde man kunna ta sig till ett sjukhus på egen hand.

Missbedömningar av SOS alarm resulterar till att ambulanser skickas till människor som borde ta sig själva till akuten. Att vara i behov av vård och läkarkontakt måste man naturligtvis förstå, men för de flesta är ambulanstransporten inte avgörande för resultatet av vårdinsatsen.

Ambulansen har genomgått avgörande förändringar de senaste decennierna. Personalens utbildningsnivå och kompetens nivå har blivit bättre, utrustning och behandlingsmöjligheter har utvecklats. Legitimerad personal är minsta krav i alla ambulanser som dessutom kan likställas med mobila intensivvårdsenheter.

När det akuta, oförutsedda och oväntade inträffar, när någon som är oss kär, drabbas av en livshotande sjukdom eller olycka, räknar vi med att det finns lediga ambulanser som kan genomföra livräddande insatser. Tidsaspekten är i de flesta fall den största avgörande faktorn för att den som råkat ut för en allvarlig olycka kommer att överleva. Vid stroke,  hjärtstopp, luftvägshinder, större trauma mm är det otroligt viktigt att det finns en disponibel ambulans i närheten som omedelbart kan genomföra sitt uppdrag. Vid till exempel hjärtinfarkt som inte behöver vara livshotande är det ändå avgörande att behandlingen påbörjas så snabbt som möjligt för att tillfrisknaden ska bli optimalt.