Vilka är egentligen Sveriges viktigaste telefonnummer? Har du koll?

Omikron ny virus variant

Hur oroliga behöver vi vara för den nya varianten omikron?

Vi behöver nog inte vara bekymrade för att den är farligare än andra virus varianter. Vad vi vet nu så finns inget som tyder på att den ger allvarligare sjukdom än exempelvis delta. Dessutom kommer rapporter från Sydafrika om att de inte har upptäckt några allvarliga fall. Även symtomen är annorlunda och ger anragligen inte någon påverkan på lukt och smak – vi får väl tro att det stämmer. Det som är lite unikt i sammanhanget är att denna variant har ovanligt många mutationer. 

– Det man kan påpeka och dessutom något oroväckande är att den visar sig ha uppåt 30 mutationer som förändrar spikeproteinets utformning, eftersom det är den del av virus som dagens vaccin styrs mot. Det skulle eventuellt innebära att de antikroppar som utvecklas efter vaccination och en eventuell infektion med tidigare varianter, har inte samma effektivitet motdenna sort. Med detta sagt så är PfizerBiontech och Moderna på gång att ta reda på effektiviteten med dagens existerande vaccin och vi får snart svar påvåra frågor, kanske redan när i har läst detta.. Att ett virus har förenat så många mutationer tyder också på att denn sort inte är ny, utan att vi har varit medveten omdetta en längre tid.

De vacciner som finns nu ger åtminstone ett riktigt bra eller åtminstone ett ansenligt skydd, detta gäller även mot omikron, och bästa skyddet får vi naturligtvis om vi även tar den tredje dosen. Nu finns det även tillgång till nya antivirala läkemedel, som kan tas i tablettform. De verkar på motsvarande sätt som antibiotika fungerar mot bakterier. Nya varianter hittas genom så kallad helgenomsekvensering, vilket innebär att det ganska kvickt går att trolla fram hela virusets arvsmassa. 30-40 procent av alla positiva prov testas i Sverige på det viset.