Vilka är egentligen Sveriges viktigaste telefonnummer? Har du koll?

Når ej 112 - Ta ut SIM kortet

 


 

SOS Alarm har formulerat sig på Twitter med inrådan att vid minsta problem ta ut SIM-kortet ur mobilen. Detta är perfekt information att veta . Alla operatörers nät släpper fram samtal till nödnumret och om mobilen inte har ett SIM-kort kan den koppla upp sig via alla nät som har täckning.

I normalfallet sker så kallad ”nödroaming”, vilket innebär att du kan ringa 112 via annan mobiloperatör. Vid vissa störningar fungerar inte nödroaming. Vid dessa tillfällen kan du ta ut SIM-kortet ur telefonen och ringa 112. SOS Alarm har ansvar för att hantera 112-samtal som kommer in till oss. Teleoperatörerna har en skyldighet att se till att sina användare kan nå nödnumret. Vad som händer innan samtalet når SOS Alarms utrustning är teleoperatörens ansvar.

Tyvärr är det inte helt enkelt att ta ut SIM-kortet ur moderna mobiler. Nästan alla mobiler förlitar sig på en SIM-kortssläde som endast kan matas ut med ett dedikerat verktyg. I en nödsituation går det att mata ut SIM-kortssläden med:

  • ett gem
  • en avklippt nål (för att göra den mindre spetsig)
  • ett grovt häftklammer.

Att notera: Om du bor i ett område som ofta har strömavbrott kan det vara bra att ha en telefon hemma som inte är beroende av ström. Dessa går att ringa med förutsatt att telefonledningen fungerar. Oftast fungerar det också att ringa från en mobiltelefon vid strömavbrott.