Vilka är egentligen Sveriges viktigaste telefonnummer? Har du koll?

Hjärt och lungräddning - Hur?

 


 

Hjärt- lungräddning!

Cirka 15 000 personer drabbas varje år av plötsligt hjärtstopp, ungefär 300 av dessa räddas. Att behärska hjärt- och lungräddning, förkortas med bokstäverna HLR, är en absolut nödvändig metod för att kunna utföra denna första hjälpen-behandling när det oförutsedda händer. Man behöver alltså inte vara läkare för att kunna använda metoden och de flesta kan lära sig att använda den.

Ju fortare man kommer igång med bröstkompressioner och inblåsningar, desto större blir chansen att överleva ett hjärtstopp. 

Om man tror att en person har fått ett hjärtstopp kontrollerar man alltid medvetandet på personen. Lägg händerna på den skadades axlar och vicka kroppen från sida till sida samtidigt som man försöker prata med personen. Erhåller man ingen kontakt på detta sätt så har man troligen en medvetslös person framför sig. Därefter går man vidare med att kontrollera andningen.

Andning

Man måste skapa fria luftvägar för att kunna kontrollera andningen på rätt sätt. Detta gör man genom att lägga ena handen på pannan samtidigt som man sätter två av den andra handens fingrar på den skadades käke. Med båda händerna tippar man tillbaka huvudet. På detta sätt rätar man upp luftröret samtidigt som man lyfter upp käken lite så att tungan inte lägger sig i vägen och blockerar luftvägen. När man har skapat en fri luftväg så kontrollerar man andningen genom att lägga sitt öra mot den skadades mun. 

OBS ! Hjärt- lungräddning ! (HLR) Se video klipp !  

Klicka på den gula knappen !