Vilka är egentligen Sveriges viktigaste telefonnummer? Har du koll?

Förgiftningar

 


 

Förgiftning

Om du eller någon annan drabbas av en förgiftningsolycka bör du ringa 112 i brådskande fall. De orsakas oftast av alkohol, läkemedel, hushållskemikalier, tobak, giftiga svampar och växter. Försök att inte ha farliga ämnen lättåtkomliga - detta kan vara avgörande och viktigt för att undvika förgiftningsolyckor som gäller främst barn. Små barn har en tendens att stoppa saker i munnen för att testa sina gränser.

Kontakta giftinformationscentralen eller ring 112
I brådskande fall bör du ringa 112 omgående och begära Giftinformationscentralen när du misstänker att någon har blivit förgiftad.

En person som är medvetslös, slö, har svårt att andas eller har kramper ska direkt till en akutmottagning på sjukhus. Är det mindre brådskande, kan du ringa till Giftinformationscentralen på telefon 010-456 67 00, dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om förgiftningar besvaras på dagtid.

Framkalla inte kräkning
Man ska inte framkalla en kräkning utan att först rådfråga Giftinformationscentralen. Att kräkas behövs kan tvärtom förvärra skadan.

Medicinskt kol
Giftinformationscentralen kan i vissa fall ge råd om att ge medicinskt kol. Kol binder till sig många ämnen, bland annat många läkemedel, svampgifter och växtgifter. Kol kan dramatiskt reducera mängden giftigt ämne som kommer ut i kroppen. Ha gärna en förpackning medicinskt kol hemma, men ta inga egna beslut utan att rådfråga Giftinformationscentralen först. Ibland ska man till och med undvika medicinsk kol. På apoteket kan man köpa Medicinskt kol, receptfritt.

Viktigt för att undvika förgiftning
Bra Tips - för att undvika att barn råkar ut för en förgiftning i hemmet: Lagra frätande kemikalier så att barn inte kommer åt dom. Under diskbänken är inget bra förvaringsställe. Exempel på sådana kemikalier är maskindiskmedel och propplösare.
Förvara inte giftiga vätskor, till exempel bensin eller fotogen, i läskflaskor eller saftflaskor. Lätt hänt att de förväxlas med äkta vara. Håll uppsikt över tändvätskan vid grillning.
Ställ undan burkar med lacknafta direkt efter målning.
Se till att barnet inte kan få tag på cigaretter, snus, alkohol eller droger. Gör dig av med giftiga krukväxter.
Placera inte lampor med lampolja i barnhöjd, till exempel på soffbord.
Utomhus är det viktigt att hålla det lilla barnet under uppsikt, eftersom det finns både odlade och vilda växter, bär och svampar som är giftiga. Ställ läkemedel som ska förvaras kallt, högst upp, långt in i kylskåpet.
Förvara både receptfria och receptbelagda läkemedel i sina originallådor i ett säkert, låsbart skåp.
Flytande hostmedicin eller färgglada vitaminer kan vara lockande för barn att prova eftersom de luktar lite som godis och ser goda ut.