Vilka är egentligen Sveriges viktigaste telefonnummer? Har du koll?

Coronaviruset - Covid-19

 

 


 
 

Aktuell information om coronaviruset.

Nu bör vi hjälpas vi åt att minska smittspridningen !! Man kan påverkar en del själv för att undvika smittspridning - i allafall så att den planar ut så att akutsjukvården inte får en övermäktig uppgift i inledningskedet av utbrottet. Viktigt att hålla sig informerad om hur coronaviruset utvecklar sig dag för dag så att du / man kan känna sig trygg i sin vardag och fortsätta leva någorlunda som vanligt. Uppmaning till äldre: Håll kontakt med vänner, nära och kära via sociala medier, telefon, paddor, datorer mm. Undvik att bli smittade i onödan om det  finns möjligheter att hålla sig på behörigt avstånd ett tag tills caronavirus utbrottet lugnar ned sig.

SYMTOM !

Symtomen är mycket likt en förkylning eller influensa med ett eller flera av följande besvär:

feber över 38 grader
andningssvårigheter
torrhosta
muskelvärk
magknip
diarré

Oftast får man symtom efter två till fem dagar efter att man har exponerats för smitta men erfarenhetsmässigt kan det dröja upp till 14 dagar. Symtomen är ofta inte särskilt alvarliga, framförallt om du är ung och frisk och helst under 70 år. 

När ska man söka vård?

Är man på något sätt sjuk eller känner sig krasslig ska man absolut stanna hemma för att undvika föra smittan vidare. Håll dig hemma tills du är helt återställd. men plussa på - minst - ytterligare två dagar. Vet du om familjemedlemmar, anhöriga, vänner, äldre släktingar som kan ha ökad risk för allvarlig sjukdom och / eller har underliggande sjukdomar bör man, i största möjliga mån undvika sociala kontakter. Många blir inte så sjuka att de behöver ta kontakt med sjukvården överhuvudtaget. Men om du behöver vård ska du börja med att ringa 1177. Om du har problem med andningen eller flera alvarliga symtom, ska du naturligtvis ringa 112. Åk inte direkt till din vårdcentral eller annan vårdinrättning, detta för att undvika att smitta andra. Inledningsvis tar du kontakt med din vårdenhet via telefon eller chat. All regional information finns på 1177.se - Om du behöver kontakta sjukvården hanteras detta på olika sätt beroende på vilken region eller landsting du tillhör. Allmänna frågor och information om coronaviruset fås om man ringer 113 13. 

Hur smittar coronavirus - Covid-19 ?
Bästa metoden att skydda sig mot Coronaviruset ärmycket, omsorgsfull hygien. Tvätta händerna ofta och undvik att vidröra ansiktet och ögonen. Undvik även nära kontakt med sjuka människor. Coronaviruset sprids via så kallad droppsmitta, dvs genom kontakt mellan människor, genom hostningar och / eller nysningar.