Vilka är egentligen Sveriges viktigaste telefonnummer? Har du koll?

Coronaviruset

 

 


 

I Europa har förmodlingen Italien hittills, drabbats värst av coranaviruset. Ursprungs smittan kommer med största säkerhet från staden Wuhan i Kina och har spridit sig till olika delar av Kina och ut i världen. Det verkar som att det sprider sig mycket snabbt. Det nya coronaviruset kallas också sars-cov-2, och den sjukdom som viruset orsakar kallas covid-19. Både sars och mers var betydligt mer dödliga, men det nya coronaviruset har fått en mycket större spridning. Än så länge är det oklart när det kan finnas ett vaccin mot smittan. Det är hittills oklart vad som är källan till det nya coronaviruset, men forskarna tror att viruset kan ha kommit från fladdermöss. Det beror på att virusets gensekvens är väldigt lik gensekvenser från andra coronavirus som har påträffats hos fladdermöss. 

Smittspridning förekommer inom följande områden:

  • Hela Kina och Hongkong, utom Macau (Fall av smittade minskar nu kraftigt i Kina och Sydkorea (2020-03-13)
  • Norra Italien
  • Iran
  • Island
  • Sydkorea
  • Stora delar av Europa
  • Smittspridningen ökar snabbt - nu även i USA, Australien, Nya Zeeland - och nu snart faktiskt hela världen.

"Så smittar carona viruset (sars-cov-2
Sars-cov-2 smittar i huvudsak i nära kontakt mellan människor. Viruset smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Smittan kan överföras genom så kallad droppsmitta, det vill säga hostningar och nysningar, eller vid kontakt mellan personer, det som kallas direkt kontaktsmitta. I vissa fall sprids viruset även som areosol, droppar så små att de följer med luftströmmarna något längre än när någon hostar, nyser eller kräks.

Folkhälsomyndigheten uppger att det inte finns några uppgifter beskrivna om att covid-19 kan smitta mellan djur och människor, eller att ett husdjur kan smittas av det nya coronaviruset.

Huruvida viruset kan överleva utanför kroppen och i så fall hur länge är inte klarlagt. Närbesläktade coronavirus har kunnat överleva i flera dagar på ytor och föremål, men detta har krävt särskilda förhållanden. En ny preliminär studie visar att det nya coronaviruset i labbmiljö kan klara sig i upp till tre dygn på stål eller plast"

källa: https://www.nyteknik.se/

Nyttig läsning: Länkar !

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.krisinformation.se/

Det här vet vi om coronaviruset

https://www.svt.se/nyheter/