Vilka är egentligen Sveriges viktigaste telefonnummer? Har du koll?

Akutmottagningen

Akutmottagningen

 


 

Vid akuta och allvarliga tillstånd ska du söka dig till närmaste akutmottagning. Det kan gälla skallskador, andningsbesvär, svår akut huvudvärk, medvetslöshet, benbrott, bröstsmärtor, djupa sårskador och större blödningar. Man behöver inte ringa och beställa tid innan man besöker en akutmottagning.

(AVA) Akutvårdsavdelning är ibland ett och samma med akutmottagningen, men kan även vara en separat avdelning för patienter med planerad vårdtid på max ca 24 timmar. Många patienter får komma hem efter denna vårdtid och återstående patienter flyttas till en specialistvårdsavdelning.

På akuten arbetar personalen ofta som ett team och all personal har en specifik roll vid ett eventuellt trauma. En akutmottagnings huvudsakliga syfte är inte alltid att ställa en diagnos, istället är dess intention att behandla patienter så att de är stabila och kan flyttas till en annan avdelning för specialistvård och vidare rehabilitering.

När du kommer till akutmottagningen prioriteras man efter vilken åkomma man drabbats av. Väntetiden kan därför variera något beroende hur allvarlig din åkomma bedöms vara. I vissa fall kommer det in mycket svårt sjuka patienter som har företräde, detta kan naturligtvis förlänga väntetiden för dig. Patienter med livshotande sjukdomar och åkommor tas alltid hand om först.

Om dina besvär inte behöver akutsjukhusets resurser kan du - om du är osäker - ringa sjukhusupplysningen på telefon 1177 för att få råd och hänvisning.

Vid fara för liv - ring 112
Du ska ringa 112 i en nödsituation, det vill säga när någon är allvarligt sjuk eller svårt skadad och behöver omedelbar hjälp. Du kommer då till SOS Alarm där den som svarar ställer frågor till dig för att ta reda på vad som hänt och hur allvarlig situationen är.