Vilka är egentligen Sveriges viktigaste telefonnummer? Har du koll?

Misstänkt stroke - Ring 112

 


 

STROKE - SYMTOM

Det absolut första du bör tänka på om du tror att någon har fått en stroke eller om du själv har drabbats av en stroke, är att så fort som möjligt larma 112. 

Stroke (hjärnblödning, slaganfall) kommer oftast som en blixt från klarblå himmel och inte sällan utan minsta förvarning. Från den ena stunden till den andra kan man ha känt sig helt frisk, men inom loppet av några få sekunder eller minuter får man väldigt kännbara symptom. Men det är inte alltid en stroke slår fullt ut utan att den växer fram stötvis under flera dagar eller ännu längre tid.

Så här märker du om någon har drabbats av en stroke !

  • Ansikte

Hjärnan styr motoriken i ansiktet därför kan man avgöra om någon drabbats av stroke om ena ansiksthalvan hänger längre ned än motsvarande halvan. Ofta drabbas ena sidan av förlamning, både vad gäller kroppen och ansiktet. Genom att be en misstänkt stroke drabbad person att le går det ganska snabbt att se om båda ansiktshalvorna hänger med lika mycket. Om ena sidan är slapp och hänger ned, även när personen ler, är det sannolikt en stroke. Alla som drabbas av stroke får dock inte detta symtom. Men märker man eller ser ovan nämnda problem är det hög tid att ringa SOS Alarm – 112.

  • Kroppsdel

Genom att be en person att sträcka båda armarna rakt fram kan också den för stroke så vanliga sidoförlamningen lätt upptäckas. Ofta faller den ena armen ned när man ber personen att hålla kvar och detta sker oftast inom tio sekunder. Är det på det viset att ena armen faller ned är det sannolikt en stroke.

  • Uttal

Be personen att säga efter dig, en enkel mening och du märker om det sluddras eller meningen är ofullständig. Talsvårigheter är en vanlig företeelse vid stroke. Det kan vara en väldigt enkel fras, till exempel ”blir det regn idag”. Om personen ifråga misslyckas, kan tillståndet vara en pågående stroke- alternativt TIA-anfall. Detta är ett perfekt sätt att kontrollera personen ifråga och om personen har mist sin förmåga att hitta rätt ord.

  • Tid

Agera snabbt. Tiden är avgörande. Varje sekund är otroligt viktig om någon eller du själv drabbas av stroke. Tveka inte att alarmera och ringa efter ambulans. Numret är förstås 112.